This website uses cookies

We use cookies to improve our services. Read more about how we use cookies and how you can refuse them.

Maidir le Roghanna Cliste
Soláthraíonn an t-ardán roghanna cliste Faisnéis agus anailís inrochtana ar an Margadh Saothair (FMS), agus faisnéis Bhreisoideachais & Oiliúna (BOO), agus acmhainní eile. Ligeann an t-ardán do go leor grúpaí úsáideoirí éagsúla rochtain a fháil ar fhaisnéis ó dhá phainéal lárnach agus uirlisí idirghníomhacha eile agus iniúchadh a dhéanamh orthu, chun cabhrú lena roghanna gairme agus lena mbealaí.
Cén fáth a n-úsáidfeá Roghanna Cliste
The Labour Market Portal contains data and analysis produced using the UK SOC 2010* classification system. Sources include the National Skills Bulletin which is based on the Central Statistics Office quarterly Labour Force Survey occupational estimates.
Ar an bpainéal Breisoideachais agus Oiliúna tá sonraí agus anailís a rinne SOLAS agus páirtithe leasmhara eile, ag úsáid aicmiú ISCED** ar réimsí oideachais agus oiliúna.
Is é an tAicmiú Caighdeánach Ceirde an córas a úsáideann Oifig Staidrimh Náisiúnta na Ríochta Aontaithe chun daoine a rangú chun críocha staidrimh de réir a bpoist
Is é an tAicmiú Caighdeánach Idirnáisiúnta ar Oideachas an t-aicmiú tagartha idirnáisiúnta chun cláir oideachais agus cáilíochtaí gaolmhara a eagrú de réir leibhéil agus réimsí